Wie zijn wij?

WIE IS WIE?

ORGANISATOREN:

Niels Dinnecourt

- organisator

- hoofd basiskamp


Bachelor in:

  • lichamelijke opvoeding
  • bewegingsrecreatie
  • biologie
  • PAV
  • Trainer voetbal C
  • Initiatie tennis

Fleur Vincke

- hoofd kleuterkamp

- lesgever kleuterkamp

Bachelor in:

  • kleuteronderwijs
  • lager onderwijs